REGULAMIN FORUM

Awatar użytkownika
Miron
Administrator
Posty: 5278
Rejestracja: sobota 11 lut 2012, 12:57
Lokalizacja: Wrocław
Kontaktowanie:

REGULAMIN FORUM

Postautor: Miron » sobota 11 lut 2012, 15:35

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym motoCrazy.pl
§ 2
Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:
1. Formularz Rejestracyjny - ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji.
2. Hasło - ciąg znaków, generowany przez system i przesyłany pocztą elektroniczną do Użytkownika, który użytkownik może dowolnie modyfikować.
3. Login - identyfikator Użytkownika ustalany indywidualnie podczas procesu rejestracji.
4. Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie loginu i hasła.
5. Użytkownik zobowiązany jest do dodania jednego autentycznego swojego zdjęcia.
6. motoCrazy.pl - nazwa portalu internetowego.
7. Portal - motoCrazy.pl - wirtualna platforma dostępna za pośrednictwem sieci Internet.
8. Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu.
9. Użytkownik Zarejestrowany - użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z motoCrazy.pl posiadający dostęp do szerszej zawartości Portalu.
10. Profil Użytkownika - zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
II. Korzystanie z portalu internetowego motoCrazy.pl
§ 3
1. Użytkownik przystępując do korzystania z portalu internetowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie z Portalu internetowego jest nieodpłatne.
3. Korzystanie z niektórych działów serwisu wymaga logowania.
§ 4
1. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
a. zaakceptowanie warunków Regulaminu,
b. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
2. Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do Portalu po zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Portalu.
3. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować dane zawarte w Profilu Użytkownika.
§ 5
1. Portal internetowy motoCrazy.pl zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania użytkownika.
2. Odmowa zarejestrowania użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Portalu, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.
§ 6
1. Portal internetowy motoCrazy.pl zobowiązuje się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
2. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez portal internetowy motoCrazy.pl wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z motoCrazy.pl w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.
§ 7
1. Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników portalu, wysyłając maila na adres jednego z administratorów o treści:
Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników Portalu internetowego motoCrazy.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne.
III. Korzystanie z Forum portalu internetowego motoCrazy.pl
§ 8
1. Na Forum obowiązują zasady wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
2. Obowiązują zasady kultury. Nie nadużywamy wulgaryzmów oraz treści pornograficznych, rasistowskich i antysemickich.
3. Nie cytujemy na forum korespondencji prywatnej bez zezwolenia rozmówcy.
4. Cytując tekst z jakiegokolwiek innego źródła podajemy go jako cytat z podaniem dokładnego źródła skąd pochodzi.
5. Przed założeniem nowego tematu sprawdzamy czy wątek o podobnym temacie już istnieje.
6. Unikamy wypowiedzi nic nie wnoszących do dyskusji (szczególnie jednozdaniowych) oraz wpisów w stylu "zgadzam się", "masz rację". Staramy się aby wypowiedź była bardziej rozbudowana.
7. Nie nadużywamy możliwości wstawiania tzw. "emotikon" oraz używania kolorów w postach.
8. Maksymalna wielkość podpisu / sygnatury wynosi 255 znaków.
9. W podpisie nie umieszczamy reklam (chyba, że wcześniej zostało to uzgodnione z administracją forum).
.
10. Na forum obowiązuje język polski wraz z wszystkimi jego regułami gramatycznymi, ortograficznymi, interpunkcyjnymi itp. Jeśli ktoś ma problemy, niech skorzysta z edytora tekstu, a następnie przeniesie tekst na forum używając metody copy- paste. Nie dotyczy pisania bez polskich znaków, co często jest problemem stricte technicznym.
11. Nie piszemy DUŻYMI LITERAMI. Zgodnie z netykietą oznacza to podniesiony głos - a nikt nie lubi jak się na niego krzyczy
12. Cytując czyjąś wypowiedź, cytujemy tylko ten fragment na który odpowiadamy, bądź który komentujemy.
13. Dostęp do pisania na forum mają tylko zarejestrowani użytkownicy.
14. Kolor czerwony jest używany tylko do adnotacji administracyjnych i moderatorskich.
15. Tytuł nowego tematu musi nawiązywać do treści zawartych w wiadomości.
16. Nie piszemy posta pod postem - chyba, że temat dawno nie pojawiał się na forum i chcemy go odświeżyć. Korzystamy z funkcji ZMIEŃ aby zmodyfikować swoją wypowiedź.
17. W punktach nieuregulowanych niniejszym regulaminem prawo do rozstrzygania wszelkich sporów maja administratorzy i moderatorzy
§ 9
W przypadku naruszenia powyższych zasad administratorzy/moderatorzy zastrzegają sobie możliwość:
1. Usunięcia postów.
2. Usunięcia tematów.
3. Usunięcia użytkownika naruszającego regulamin.
4. Przyznawania użytkownikom łamiącym regulamin ostrzeżeń (3 ostrzeżenia = ban)
5. Nałożenie czasowego bana na użytkownika (pierwsze ostrzeżenie - tygodniowy ban, drugie - ban na dwa tygodnie, , trzecie - ban dożywotni)
6. Przewiduje się przyznawanie UPOMNIEŃ - za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad na forum. Mają one charakter pouczenia
7. Przyznawanie użytkownikom notorycznych upomnień, prowadzi do otrzymania OSTRZEŻENIA.
8. Administrator ma prawo usunąć użytkownika z forum bez podania przyczyny.
IV. Postanowienia dotyczące GALERII portalu internetowego motoCrazy.pl
§ 10
Przed dodaniem zdjęcia do galerii foto, należy spełnić następujące warunki:
1. Każdy Użytkownik, stara się dodawać zdjęć swojego autorstwa,
2. W przypadku kiedy Użytkownik doda zdjęcie innego autora (prosimy o umieszczenie adnotacji o zgodzie autora na umieszczenie go w naszej galerii),
3. Użytkownicy nie przestrzegający powyższych zasad - w przypadku zgłoszenia naruszenia obowiązujących reguł - będą usuwani z listy użytkowników (BAN) w trybie natychmiastowym,
4. dodawane zdjęcia przez Użytkowników muszą posiadać rozszerzenie .jpg lub .jpeg,
5. Rozmiar dodawanego zdjęcia przez Użytkownika nie może być większy niż: szerokość 800 pikseli oraz wysokość 600 pikseli,
6. W celach bezpieczeństwa, podczas dodawania zdjęć do galerii pobierany jest adres IP dodającego,
7. Nie umieszczamy zdjęć bliźniaczo podobnych do siebie,
8. Przed dodaniem zdjęcia, Użytkownik winien uprzednio sprawdzić, czy nie ma już go w zbiorze galerii motoCrazy.pl,
9. Zdjęcia, zanim zostaną opublikowane na stronie serwisu - wcześniej zatwierdzane są przez administrację.
§ 11
Prawa autorskie galerii:
1. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.
2. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zawartych w serwisie motoCrazy.pl bez wiedzy i zgody administracji SUROWO ZABRONIONE.
3. Prawa autorskie do zdjęć zamieszczonych stronie należą do motoCrazy , publikując je wyrażasz zgodę na dysponowanie nimi w celach
reklamowych .
4. Zabrania się dodawania zdjęć skopiowanych z innych serwisów bez zgody ich autorów.
5. Portal internetowy motoCrazy.pl nie ponosi odpowiedzialności za dodawane zdjęcia do galerii.
6. Klikając odnośnik "Dodaj zdjęcie" zgadzasz się na powyższe warunki.
7. Każdy użytkownik wyraża zgodę na publikację zdjęć swojego wizerunku ze spotkań , imprez oraz zlotów pod warunkiem że nie godzą
w dobre imię i nie są niezgodne z ogólnie przyjętymi obyczajami.
V. Zobowiązania Użytkownika
§ 14
1. Korzystając z Portalu Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
§ 15
1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Portalu będą udostępnione na stronach Portalu i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.

VI. Postanowienia końcowe
§ 16
1. Zarejestrowani Użytkownicy Portalu wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.
§ 17
1. motoCrazy.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
§ 18
1. Usunięcie Użytkownika powoduje zablokowanie dostępu użytkownika do serwisu, za wyjątkiem części ogólnodostępnych.
§ 19
1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez motoCrazy.pl będą zamieszczane w Portalu.
2. Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu.
§ 20
1. Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody motoCrazy.pl
§ 21
1. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
§ 22
1. Wybierając opcję "rejestruję się" w treści Formularza Zgłoszeniowego Użytkownik potwierdza w sposób wiążący, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zgadza się i akceptuje postanowienia i treść powyższego Regulaminu oraz potwierdza prawdziwość swoich oświadczeń.
„Nie możesz wrócić i zmienić początku, ale możesz zacząć od miejsca, w którym się znajdujesz i zmienić zakończenie.”

Wróć do „REGULAMIN FORUM”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość